środa, 25 maja 2016

Konstrukcja balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Konstrukcja balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Plotki z plastyku na plot i bramkę ze sztachet nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń obok prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z plastiku na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu i planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ploty PVC na plot i bramę ze sztachetek jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy planowane balaski plastikowe na plot i furtę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz